องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
   
 
 


  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำ...
  โครงการการเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์รดนำ้ดำหัวผู้สูงอ...
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567" ระหว...
  วัน อพปร

 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขควรปรับปรุง