องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 
 
 

 
  ครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ดอนดู่เกมส์”
  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุ...
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมฯเพื่อเสริมสร้างวัฒนธ...
  งานป้องกันฯ นำรถดับเพลิงออกระงับเหตุไฟไหม้รถยนต์ บ...

 

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขควรปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561