องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 
 
 

 


  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เข้ารับเกียรติบัตร องค...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ได้ผ่านการประเมินองค์ก...

  นายเฉลิมดิตถ์ หนูพรม นายอำเภอหนองสองห้อง ในการเยี่...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ยินดีต้อนรับ นายเฉลิมดิตถ์ หนูพรม นายอำเภอหนองสองห้อง

...

  ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
   

นายพิสุทธิ์ศักดิ์ ชุมนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมจุดบริการประช...

  กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรคณะผู้บริหาร
   

กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรจากคณะผู้บริหาร  วันที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 เวลา 11.30 น.ณ ห้องประ...

 

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขควรปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561