องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]37
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]39
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]33
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 7 ม.ค. 2565 ]77
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]74
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]71
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]83
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]84
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]85
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]69
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]99
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]100
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]95
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 64ปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]104
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 64ปีงบประมาณ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]105
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 64ปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]99
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 63ปีงบประมาณ 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]107
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 63ปีงบประมาณ 2564 [ 1 ธ.ค. 2563 ]104
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 63ปีงบประมาณ 2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]106