องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ ข้อบัญญัติประจำปี 2567 [ 15 ก.ย. 2566 ]26
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 [ 15 ก.ย. 2566 ]30
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 [ 6 ก.ย. 2565 ]69
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]138
5 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]110
6 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 ก.ย. 2564 ]221