องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
 
 
  นายทวีศักดิ์  บุญกุศล
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่

เบอร์ติดต่อ 085 457 8956

 
     
     
   นางพัชรินทร์  สามคุ้มพิมพ์  
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่

เบอร์ติดต่อ 083 357 0447