องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 [ 15 ก.ย. 2566 ]20
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]25
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]25
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕65 [ 4 พ.ย. 2565 ]24
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]23
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง การควบคุมเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]27
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]22