องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561

สภา อบต.

 

 


  ประธานสภา
 


    รองประธานสภาฯ
 
 
 
 
 
  เลขานุการประธานสภาฯ
 
 
 สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 1
 สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 1
 สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 2 สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 3
           
           
 

 
 
 
 


 สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 4 สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 5 สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 6  สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 6
           
           
สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 9
         
         
 สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 10
 สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 11
สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 11  สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 12  สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ หมู่ที่ 12