องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) [ 14 มี.ค. 2567 ]16
2 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 20 ธ.ค. 2564 ]125
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 รอบ ตุลาคม2561(เม.ย.-ก.ย61 [ 21 ธ.ค. 2561 ]183
4 ประกาศ อบต.ดอนดู่ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 รอบ เมษายน2561(ตุ.ค.60-มีค.61) [ 30 เม.ย. 2561 ]227
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 รอบ เมษายน2561(ตุ.ค.60-มีค.61 [ 30 เม.ย. 2561 ]184
6 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 รอบ เมษายน2561(ตุ.ค.60-มีค.61 [ 30 เม.ย. 2561 ]203