องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
  โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานฯ ประจำปีง...[วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 20]
 
  งานป้องกันฯ ระงับเหตุไฟไหม้รถกัดถนน[วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 21]
 
  การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนฯ 66-70 เพิ...[วันที่ 2022-12-19][ผู้อ่าน 12]
 
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น[วันที่ 2022-12-16][ผู้อ่าน 11]
 
  ประชุมติดตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน บ้านโนนสะอาด ม.6...[วันที่ 2022-12-16][ผู้อ่าน 8]
 
  วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ ๙ ธั...[วันที่ 2022-12-15][ผู้อ่าน 15]
 
  ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. อบต.ด...[วันที่ 2022-12-07][ผู้อ่าน 17]
 
  กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม...[วันที่ 2022-12-05][ผู้อ่าน 70]
 
  พิธีวางพวงมาลา ในกิจกรรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื...[วันที่ 2022-10-14][ผู้อ่าน 7]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทาน ธงชาติไทย 28 กันยายน (...[วันที่ 2022-09-28][ผู้อ่าน 63]
 
  พิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรแ...[วันที่ 2022-09-13][ผู้อ่าน 92]
 
  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร....[วันที่ 2022-09-12][ผู้อ่าน 91]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8