องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
   งานสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนั...[วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 13]
 
  แผนดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ ประจำปีงบประมาณ 2...[วันที่ 2023-05-03][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุุทางถนนช่วงเทศกาล (ตั...[วันที่ 2023-04-18][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงหารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และพัฒนาคุณภาพชีวิ...[วันที่ 2023-04-12][ผู้อ่าน 14]
 
  แนวปฏิบัติ Dos & Don’tsเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติ...[วันที่ 2023-04-10][ผู้อ่าน 27]
 
  งานสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ประชาคมเรื่องกลิ่นเหม็นจากม...[วันที่ 2023-04-07][ผู้อ่าน 10]
 
  งานสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการร้องเร...[วันที่ 2023-04-05][ผู้อ่าน 203]
 
  งานป้องฯ ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ บ้านไฟไหม้ เหตุ...[วันที่ 2023-04-05][ผู้อ่าน 7]
 
  งานป้องฯ ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือดับเพลิงไฟไหม้ป่...[วันที่ 2023-04-05][ผู้อ่าน 7]
 
  ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy) ประจำป...[วันที่ 2023-03-29][ผู้อ่าน 73]
 
  โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค...[วันที่ 2023-03-29][ผู้อ่าน 62]
 
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ดอนดู่เกมส์”[วันที่ 2023-03-28][ผู้อ่าน 10]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10