องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน [ 29 พ.ย. 2566 ]5
2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน [ 29 พ.ย. 2566 ]4
3 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ 4 เม.ย. 2566 ]22
4 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต [ 2 ม.ค. 2562 ]151
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2562-2564 ส่วนที่ 1 [ 16 ก.พ. 2561 ]152
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2562-2564 ส่วนที่ 2-1 [ 16 ก.พ. 2561 ]160
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2562-2564 ส่วนที่ 2-2 [ 16 ก.พ. 2561 ]202
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2562-2564 ส่วนที่ 3 [ 16 ก.พ. 2561 ]198