วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนดู่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงยาว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
ซื้อพันธุ์ปลา ตามโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗๒ พรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ซื้อพันธุ์ปลา ตามโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗๒ พรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ซื้อพันธุ์ไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้มีค่าและป่าเฉลิมพระเกียรติ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง