วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก printer HP Laser Jet) จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother TN-263 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส416-56-0025 จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. รสจืดชนิดกล่อง (โรงเรียนในเขตพื้นที่อบต.ดอนดู่ จำนวน ๗ โรงเรียนและ ศพด. จำนวน ๓ โรงเรียน ) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือน มกราคม -กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP รหัสครุภัณฑ์ 417-59-0001 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-60-0037 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother TN -263 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-61-0039 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง(รถกู้ชีพ-กู้ภัย)หมายเลขทะเบียน ผค5472 ขอนแก่น เข้าศูนย์บริการเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง