องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ [ 18 ธ.ค. 2566 ]22
2 คู่มือปฏิบัติงานกองการศึกษาฯ [ 18 ธ.ค. 2566 ]11
3 คู่มือการปฏิบัติงาน งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน [ 18 ธ.ค. 2566 ]30
4 คู่มือการปฏิบัติงานการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 8 พ.ย. 2566 ]20
5 คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 29 ก.ย. 2565 ]51
6 คู่มื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 23 ก.ค. 2564 ]88
7 คู่มือ ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 5 เม.ย. 2564 ]209
8 คู่มือ การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 5 เม.ย. 2564 ]162
9 คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 8 ม.ค. 2564 ]162
10 คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล [ 5 มิ.ย. 2563 ]155
11 คู่มือการตรวจแนะนำการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 5 มิ.ย. 2563 ]161
12 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 5 มิ.ย. 2563 ]151
13 คู่มือจ่ายเบี้ยยังชีพฯ อบต.ดอนดู่ [ 2 มี.ค. 2563 ]201