องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 29 ก.ย. 2565 ]32
2 คู่มื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 23 ก.ค. 2564 ]68
3 คู่มือ ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 5 เม.ย. 2564 ]188
4 คู่มือ การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 5 เม.ย. 2564 ]141
5 คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 8 ม.ค. 2564 ]137
6 คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล [ 5 มิ.ย. 2563 ]135
7 คู่มือการตรวจแนะนำการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 5 มิ.ย. 2563 ]140
8 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 5 มิ.ย. 2563 ]127
9 คู่มือจ่ายเบี้ยยังชีพฯ อบต.ดอนดู่ [ 2 มี.ค. 2563 ]180