องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมิณทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์เพื่อใช้คำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]0
2 ประกาศ ภดส.3 ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ [ 29 ม.ค. 2567 ]3
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]2
4 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]4
5 ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]6
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]1
7 ประกาศขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]18
8 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูฏสร้าง(ภ.ด.ส.3)องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ประจำปี 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]28
9 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ปี2566 [ 17 ม.ค. 2566 ]30
10 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ปี2566_ [ 17 ม.ค. 2566 ]24
11 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ปี2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]28
12 ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 8 ธ.ค. 2565 ]27
13 ประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 7 ธ.ค. 2565 ]23
14 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]38
15 ประกาศ ภ.ด.ส.1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายชื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีประจำปี 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]145
16 ประกาศการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]131
17 กฎกระทรวงการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563 [ 2 ธ.ค. 2564 ]206
18 ประกาศการรับชำระภาษีผ่านธนาคารระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-Laas) ผ่านระบบ QR Payment [ 1 เม.ย. 2564 ]175
19 แจ้งขอให้ยืนยันสิทธิ์ที่ดินโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ลักษณะการใช้ประโยชน์ [ 4 พ.ค. 2563 ]172
20 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]223
 
หน้า 1|2