องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]2
2 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูฏสร้าง(ภ.ด.ส.3)องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ประจำปี 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]11
3 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ปี2566 [ 17 ม.ค. 2566 ]10
4 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ปี2566_ [ 17 ม.ค. 2566 ]7
5 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ปี2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]10
6 ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 8 ธ.ค. 2565 ]9
7 ประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 7 ธ.ค. 2565 ]9
8 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]21
9 ประกาศ ภ.ด.ส.1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายชื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีประจำปี 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]129
10 ประกาศการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]116
11 กฎกระทรวงการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563 [ 2 ธ.ค. 2564 ]188
12 ประกาศการรับชำระภาษีผ่านธนาคารระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-Laas) ผ่านระบบ QR Payment [ 1 เม.ย. 2564 ]159
13 แจ้งขอให้ยืนยันสิทธิ์ที่ดินโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ลักษณะการใช้ประโยชน์ [ 4 พ.ค. 2563 ]154
14 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]206
15 ประกาศการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2563 [ 11 พ.ย. 2562 ]212