องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 5 เม.ย. 2564 ]132
2 คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 12 ม.ค. 2564 ]62
3 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 2 ม.ค. 2563 ]126
4 การจัดสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ [ 28 มิ.ย. 2562 ]128
5 มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ [ 28 มิ.ย. 2562 ]146
6 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกุูล [ 28 มิ.ย. 2562 ]126
7 การดูแลรักษาทีสาธารณประโยชน์ [ 28 มิ.ย. 2562 ]145
8 แนวทางป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม [ 17 มิ.ย. 2562 ]135
9 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุริต [ 10 มิ.ย. 2562 ]128