องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 104 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการขายทดดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 [ 13 ม.ค. 2565 ]7
2 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]15
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2564 ]38
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อระงับการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]39
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2564 ]40
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก HP Laser Jet Pro M12A Laser Jet P1102โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]38
7 20.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก HP Laser Jet Pro M12A Laser Jet P1102 สำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]38
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก HP Laser Jet Pro M12A Laser Jet P1102โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]37
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 6394 ขอนแก่น [ 22 เม.ย. 2564 ]38
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2564 ]40
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรส์ รสจืดชนิดถุงโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.ดอนดู่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงปิดภาคเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]36
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนังขนาด18 นิ้ว จำนวน 13 เครื่อง [ 25 ม.ค. 2564 ]36
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บานมือจับชนิดบิด กองการศึกษา [ 21 ม.ค. 2564 ]37
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก กองการศึกษา [ 21 ม.ค. 2564 ]40
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บานมือจับชนิดบิด กองคลัง [ 21 ม.ค. 2564 ]35
16 3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก สำนักปลัด [ 21 ม.ค. 2564 ]41
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกกองการศึกษา [ 21 ม.ค. 2564 ]39
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนท่อน หมู่ที่ ๓ [ 20 ม.ค. 2564 ]35
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 [ 20 ม.ค. 2564 ]36
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV [ 20 ม.ค. 2564 ]36
 
หน้า 1|2|3|4|5|6