องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ [ 12 ก.พ. 2567 ]6
2 รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงานข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ก.พ. 2567 ]3
3 กระบวนงานควบคุมงานจ้างก่อสร้า และขั้นตอนการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง [ 13 ก.ค. 2566 ]18
4 แบบรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy [ 19 เม.ย. 2566 ]24
5 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]31
6 แบบรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy [ 7 เม.ย. 2566 ]32
7 คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]39
8 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 28 มี.ค. 2566 ]25
9 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565 [ 28 มี.ค. 2566 ]26
10 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]22
11 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]29
12 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2565 ]111
13 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 มี.ค. 2565 ]141
14 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]131
15 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 15 ต.ค. 2564 ]66
16 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 28 มิ.ย. 2564 ]198
17 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 30 มี.ค. 2564 ]161
18 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 มี.ค. 2564 ]207
19 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 11 มี.ค. 2564 ]197
20 พนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]162
 
หน้า 1|2