องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 [ 28 ม.ค. 2565 ]68
2 เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]66
3 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 [ 27 ส.ค. 2564 ]64
4 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 [ 26 ส.ค. 2564 ]62
5 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 [ 13 ส.ค. 2564 ]70
6 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 [ 3 ส.ค. 2564 ]69
7 เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]13
8 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 [ 15 ม.ค. 2564 ]110
9 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 [ 11 ม.ค. 2564 ]75
10 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [ 12 พ.ย. 2563 ]102
11 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [ 12 พ.ย. 2563 ]95
12 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [ 12 พ.ย. 2563 ]102
13 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2563 ครั้งที่ 1 [ 1 ก.ย. 2563 ]106
14 รายการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 [ 7 ส.ค. 2563 ]103
15 รายการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 30 มิ.ย. 2563 ]107
16 รายการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 3 [ 29 พ.ค. 2563 ]109
17 หนังสือเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]109
18 รายการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 [ 23 เม.ย. 2563 ]108
19 รายการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 [ 21 เม.ย. 2563 ]99
20 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 [ 17 เม.ย. 2563 ]101
 
หน้า 1|2