องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการให้บริการ ขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 2 เม.ย. 2564 ]42
2 สถิติการให้บริการ งานจัดเก็บภาษี [ 2 เม.ย. 2564 ]45
3 สถิติการให้บริการ ขออนุญาตก่อสร้าง [ 2 เม.ย. 2564 ]45
4 สถิติการให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพฉุกเฉิน) [ 2 เม.ย. 2564 ]44
5 สถิติการให้บริการ ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 เม.ย. 2564 ]43
6 สถิติการให้บริการ รับลงทะเบียน เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 2 เม.ย. 2564 ]42
7 สถิติการให้บริการ ขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 2 เม.ย. 2564 ]41