องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการให้บริการ ขอรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]7
2 สถิติการให้บริการ รับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]6
3 สถิติการให้บริการ ขอใบอนุญาตก่อสร้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]9
4 สถิติการให้บริการ งานจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]6
5 สถิติการให้บริการ หน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]11
6 สถิติการให้บริการ ขอจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]10
7 รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประชาชน 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]4