องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการให้บริการ ประจำปีงบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 ก.พ. 2567 ]14
2 สถิติการให้บริการ ขอรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]26
3 สถิติการให้บริการ รับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]25
4 สถิติการให้บริการ ขอใบอนุญาตก่อสร้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]30
5 สถิติการให้บริการ งานจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]25
6 สถิติการให้บริการ หน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]29
7 สถิติการให้บริการ ขอจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]31
8 รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประชาชน 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]22