องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561

ข้อมูลติดต่อการติดต่อ

 
 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ 
เลขที่ 116 หมู่ 7  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40190

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4300-9711

 EMAIL : admin@kkdondoo.go.th
       
Website :www.kkdondoo.go.th

แผนที่อบต.