องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561

คณะผู้บริหาร

นายพิสุทธิศักดิ์  ชุมนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่
เบอร์ติดต่อ 086 959 8555   
นายบัวเรียน  ห้าวจันทึก

 นายอาทิตย์  ประสาวะนัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่
  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่
เบอร์ติดต่อ 089 523 1704
  เบอร์ติดต่อ 089 015 0664
     
     
     
 
 
  นายคมสันต์  บรรยงค์
 
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่
 
 
เบอร์ติดต่อ 080 180 2450