องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 28 มิ.ย. 2562 ]148
2 คู่มือเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล [ 28 มิ.ย. 2562 ]129
3 คู่มือการปฏิบัติธุรการ [ 28 มิ.ย. 2562 ]139
4 คู่มือทะเบียนประวัติพนักงาน [ 28 มิ.ย. 2562 ]138
5 ประกาศการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย [ 28 มิ.ย. 2562 ]125
6 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 28 มิ.ย. 2562 ]126
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 10 ม.ค. 2562 ]129