องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 26 เม.ย. 2566 ]10
2 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]15
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากร [ 10 เม.ย. 2566 ]13
4 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย/แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]10
5 การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 10 เม.ย. 2566 ]8
6 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ [ 21 มี.ค. 2566 ]7
7 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 17 มี.ค. 2566 ]11
8 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 27 เม.ย. 2565 ]86
9 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคลากร [ 27 เม.ย. 2565 ]64
10 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 25 เม.ย. 2565 ]76
11 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 25 เม.ย. 2565 ]73
12 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 25 เม.ย. 2565 ]72
13 หลักเกณฑ์การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 22 เม.ย. 2565 ]76
14 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 8 เม.ย. 2565 ]81
15 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 8 เม.ย. 2565 ]80
16 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 8 เม.ย. 2565 ]79
17 ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ [ 5 เม.ย. 2564 ]183
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 5 เม.ย. 2564 ]186
19 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร [ 30 มี.ค. 2564 ]186
20 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 29 มี.ค. 2564 ]151
 
หน้า 1|2