องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับสมัครสรรหาและสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ 25665 [ 27 มิ.ย. 2565 ]3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]40
3 ขอเชิญประชุมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ [ 30 มี.ค. 2565 ]39
4 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 22 มี.ค. 2565 ]53
5 ปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราว [ 8 มี.ค. 2565 ]47
6 ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ [ 31 ม.ค. 2565 ]5
7 การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2565 ]10
8 แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน [ 10 ม.ค. 2565 ]8
9 ผลการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน [ 10 ม.ค. 2565 ]11
10 การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]42
11 ปฎิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 11 ต.ค. 2564 ]96
12 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น [ 6 ต.ค. 2564 ]99
13 กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้ง [ 1 ต.ค. 2564 ]119
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 ก.ย. 2564 ]117
15 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]39
16 ผลคะแนนตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]8
17 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ส.ค. 2564 ]113
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]122
19 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ก.ค. 2564 ]109
20 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 29 เม.ย. 2564 ]114
 
หน้า 1|2|3|4