องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 64 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 [ 6 ก.ย. 2565 ]20
2 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]20
3 การรับสมัครสรรหาและสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ 25665 [ 27 มิ.ย. 2565 ]40
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]93
5 ขอเชิญประชุมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ [ 30 มี.ค. 2565 ]84
6 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 22 มี.ค. 2565 ]97
7 ปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราว [ 8 มี.ค. 2565 ]95
8 ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ [ 31 ม.ค. 2565 ]37
9 การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2565 ]38
10 แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน [ 10 ม.ค. 2565 ]37
11 ผลการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน [ 10 ม.ค. 2565 ]38
12 การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]89
13 ปฎิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 11 ต.ค. 2564 ]136
14 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น [ 6 ต.ค. 2564 ]145
15 กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้ง [ 1 ต.ค. 2564 ]154
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 ก.ย. 2564 ]162
17 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]85
18 ผลคะแนนตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]42
19 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ส.ค. 2564 ]147
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]166
 
หน้า 1|2|3|4