องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ปฎิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 11 ต.ค. 2564 ]34
2 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น [ 6 ต.ค. 2564 ]38
3 กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้ง [ 1 ต.ค. 2564 ]50
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 ก.ย. 2564 ]42
5 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ส.ค. 2564 ]41
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]52
7 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ก.ค. 2564 ]46
8 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 29 เม.ย. 2564 ]42
9 ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ [ 5 เม.ย. 2564 ]43
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 5 เม.ย. 2564 ]40
11 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ(แก้ไขเพิ่มเติม) [ 12 มี.ค. 2564 ]41
12 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ [ 1 มี.ค. 2564 ]48
13 ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]49
14 ประกาศ เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 [ 9 พ.ย. 2563 ]42
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 27 ต.ค. 2563 ]44
16 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ก.ย. 2563 ]41
17 สาระสำคัญของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 3 ส.ค. 2563 ]44
18 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]50
19 ช่องทางการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]46
20 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปี 2561 [ 21 พ.ค. 2563 ]45
 
หน้า 1|2|3