องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]112
2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]179
3 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]158
4 ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ประจำปี 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]156
5 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปิดประกาศ ปลดประกาศ [ 2 ม.ค. 2562 ]212