องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 
 
 

 


  พ่นหมอกควันกำจัดแมลงในบ้านของประชาชนบ้านหนองบัวลอง
   

เมื่อวันที่  27  เมษายน  2564    นายทวีศักดิ์  บุญกุศล  ป...

  รับขวัญหลาน"น้องทับทิม"
   

เมื่อวันที่  29  มกราคม  2564  นายทวีศักดิ์  บุญกุศล  ปลัดองค์การบร...

  โครงการจิตอาสาทำความสะอาดเก็บขยะริมถนน
   

เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2564  งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  งานป้องกันและบรรเทา...

  โครงการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนดู่โครงก...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี  ประจำปี 2...

 

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขควรปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561