องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 75 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลำเลัยงการเกษตร บ้านหนองแวงยาว หมู่ที่1 [ 25 ก.ย. 2563 ]0
2 ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านดอนดู่เหนือ หมู่ที่12 [ 25 ก.ย. 2563 ]0
3 ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่4 [ 25 ก.ย. 2563 ]0
4 ประกาศโครงการซ่อมแซมทางคันคูห้วยหาดเพื่อการเกษตรบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่4 [ 25 ก.ย. 2563 ]0
5 ประกาศโครงการซ่อมแซมทางเพื่อการเกษตรบ้านหนองบัวลอง หมู่ที่8 [ 25 ก.ย. 2563 ]0
6 ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านดอนดู่ หมู่ที่5 [ 25 ก.ย. 2563 ]0
7 ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลำเลัยงการเกษตร บ้านกุดหว้า หมู่ที่9 [ 24 ก.ย. 2563 ]0
8 ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลำเลัยงการเกษตร บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่8 [ 24 ก.ย. 2563 ]0
9 ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านหนองแสง หมู่ที่2 [ 24 ก.ย. 2563 ]0
10 ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ที่6 [ 24 ก.ย. 2563 ]0
11 ประกาศโครงการซ่อมแซมคันคูและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านดอนดู่ หมู่ที่5 หมู่ที่12 [ 24 ก.ย. 2563 ]0
12 ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านโนนท่อน หมู่ที่3 [ 23 ก.ย. 2563 ]0
13 ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านโนนท่อน หมู่ที่3 [ 23 ก.ย. 2563 ]0
14 ประกาศโครงการซ่อมแซมคันคูห้วยราชดำริทางสายจันทร์เพื่อการเกษตร บ้านป่าหวาย หมู่ที่11 [ 23 ก.ย. 2563 ]0
15 ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่10 [ 23 ก.ย. 2563 ]0
16 ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงเพื่อการเกษตร หมู่ที่7 [ 21 ก.ย. 2563 ]0
17 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 [ 31 ส.ค. 2563 ]0
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๕ [ 27 ส.ค. 2563 ]0
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ที่ ๕ [ 7 ส.ค. 2563 ]8
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2563 ]7
 
หน้า 1|2|3|4