องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรบ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๑๑ [ 22 ธ.ค. 2563 ]1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2563 ]4
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2563 ]4
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2563 ]6
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย [ 25 พ.ย. 2563 ]4
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2563 ]4
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2563 ]13
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานแฟ้มเก็บเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2563 ]4
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน พลาสเจอร์ไรส์ รสจืดชนิดถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]4
10 ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลำเลัยงการเกษตร บ้านหนองแวงยาว หมู่ที่1 [ 25 ก.ย. 2563 ]20
11 ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านดอนดู่เหนือ หมู่ที่12 [ 25 ก.ย. 2563 ]18
12 ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่4 [ 25 ก.ย. 2563 ]17
13 ประกาศโครงการซ่อมแซมทางคันคูห้วยหาดเพื่อการเกษตรบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่4 [ 25 ก.ย. 2563 ]16
14 ประกาศโครงการซ่อมแซมทางเพื่อการเกษตรบ้านหนองบัวลอง หมู่ที่8 [ 25 ก.ย. 2563 ]17
15 ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านดอนดู่ หมู่ที่5 [ 25 ก.ย. 2563 ]18
16 ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลำเลัยงการเกษตร บ้านกุดหว้า หมู่ที่9 [ 24 ก.ย. 2563 ]21
17 ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลำเลัยงการเกษตร บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่8 [ 24 ก.ย. 2563 ]15
18 ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านหนองแสง หมู่ที่2 [ 24 ก.ย. 2563 ]16
19 ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ที่6 [ 24 ก.ย. 2563 ]16
20 ประกาศโครงการซ่อมแซมคันคูและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านดอนดู่ หมู่ที่5 หมู่ที่12 [ 24 ก.ย. 2563 ]18
 
หน้า 1|2|3|4|5