องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงในโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 29 มิ.ย. 2563 ]1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมบำรุงชุดปรับอากาศรถย์ยนต์ส่วนกลาง อบต.ดอนดู่ [ 29 มิ.ย. 2563 ]2
3 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาชื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. [ 26 มิ.ย. 2563 ]0
4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน [ 26 มิ.ย. 2563 ]0
5 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน [ 26 มิ.ย. 2563 ]0
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ 22 มิ.ย. 2563 ]1
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ [ 19 มิ.ย. 2563 ]1
8 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ไม้วางของ 9 ช่อง) [ 5 มิ.ย. 2563 ]0
9 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกน้ำดีเซลขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน [ 29 พ.ค. 2563 ]7
10 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง [ 29 พ.ค. 2563 ]0
11 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมตืดผนัง) [ 29 พ.ค. 2563 ]0
12 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง [ 26 พ.ค. 2563 ]0
13 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร พื้นที่ตำบลดอนดู่ จำนวน 6 โครงการ [ 25 พ.ค. 2563 ]0
14 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการซ่อมแซมคันคูห้วยลำพังซู หมู่ที่ 12 [ 14 พ.ค. 2563 ]0
15 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน(กองการศึกษา) [ 5 พ.ค. 2563 ]0
16 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า [ 29 เม.ย. 2563 ]0
17 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) [ 21 เม.ย. 2563 ]0
18 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง(รถบรรทุกดีเซล)ขนาด 6ล้อ 6ตัน [ 20 เม.ย. 2563 ]8
19 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา DLTV [ 7 เม.ย. 2563 ]0
20 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรโคกฮ่อมฮ้าง บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 [ 7 เม.ย. 2563 ]0
 
หน้า 1|2|3