วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรบ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่่อมแซมคันคูห้วยหาดเพื่อการเกษตรประกอบสระหนองคลอง บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมทางเพื่อการเกษตร บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมทางคุนคูและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านดอนดู่เหนือ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร บ้านกุดหว้า หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมทางคันคูห้วยราชดำริทางสายจันทร์เพื่อการเกษตร บ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง