องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 [ 5 ต.ค. 2563 ]2
2 ประกาศบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่๖ [ 21 ก.ค. 2563 ]20
3 ประกาศบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่๑๒ [ 21 ก.ค. 2563 ]17
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]21
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]22
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]19
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีปีงบประมาณ 2563 [ 6 มี.ค. 2563 ]22
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เดือนมกราคม  ประจำปีปีงบประมาณ 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]19
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เดือนธันวาคม 2562 ประจำปีปีงบประมาณ 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]20
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เดือนพฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ธ.ค. 2562 ]20
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เดือนตุลาคม ประจำปีปีงบประมาณ 2563 [ 4 พ.ย. 2562 ]17
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 [ 9 ต.ค. 2562 ]16
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 [ 4 ก.ค. 2562 ]13
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ [ 21 พ.ค. 2562 ]43
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 [ 3 เม.ย. 2562 ]14
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 [ 7 ม.ค. 2562 ]14
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนสายนาพ่อสอน หมู่ที่4 [ 3 ธ.ค. 2561 ]42
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงทางสัญจรและทางการเกษตรสายไกรทอง หมู่ที่1 [ 3 ธ.ค. 2561 ]46
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมทางสัญจร สายเจ็กโก หมู่ที่8 [ 22 ต.ค. 2561 ]47