องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]1
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]0
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]0
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีปีงบประมาณ 2563 [ 6 มี.ค. 2563 ]0
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เดือนมกราคม  ประจำปีปีงบประมาณ 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]0
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เดือนธันวาคม 2562 ประจำปีปีงบประมาณ 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]0
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เดือนพฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ธ.ค. 2562 ]0
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เดือนตุลาคม ประจำปีปีงบประมาณ 2563 [ 4 พ.ย. 2562 ]1
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ [ 21 พ.ค. 2562 ]25
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนสายนาพ่อสอน หมู่ที่4 [ 3 ธ.ค. 2561 ]25
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงทางสัญจรและทางการเกษตรสายไกรทอง หมู่ที่1 [ 3 ธ.ค. 2561 ]27
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมทางสัญจร สายเจ็กโก หมู่ที่8 [ 22 ต.ค. 2561 ]27