องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 วันท้องถิ่นไทย [ 28 ก.พ. 2563 ]23
2 คนสำราญงานสำเร็จ [ 28 ก.พ. 2563 ]18
3 คู่มือ หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 11 ก.พ. 2563 ]4
4 กระบวนงานการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง [ 18 พ.ย. 2562 ]32
5 กระบวนงานการควบคุมงานก่อสร้าง [ 18 พ.ย. 2562 ]26
6 การนับเวลาเดินทางไปราชการ [ 18 พ.ย. 2562 ]28
7 เกล็ดความรู้จากหน้างาน.. [ 18 พ.ย. 2562 ]33
8 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 14 พ.ย. 2562 ]35
9 ความหมาย KM [ 4 มิ.ย. 2562 ]37