องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สาระสำคัญของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 3 ส.ค. 2563 ]4
2 ช่องทางการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]19
3 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปี 2561 [ 21 พ.ค. 2563 ]18
4 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ [ 7 พ.ค. 2563 ]19
5 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]25
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 24 มี.ค. 2563 ]34
7 รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 24 มี.ค. 2563 ]87
8 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น กตต.ประจำ อบต.ดอนดู่ [ 27 ม.ค. 2563 ]33
9 วันเด็กประจำปี 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]29
10 ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 ธ.ค. 2562 ]34
11 ประกาศสำนักงานทีดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองสองห้อง [ 15 พ.ย. 2562 ]58
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 พ.ย. 2562 ]44
13 ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 29 ต.ค. 2562 ]13
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]41
15 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( LPA) 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]107
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]46
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 [ 26 ส.ค. 2562 ]40
18 การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]39
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]45
20 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]183
 
หน้า 1|2