องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 29 เม.ย. 2564 ]10
2 ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ [ 5 เม.ย. 2564 ]12
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 5 เม.ย. 2564 ]15
4 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ(แก้ไขเพิ่มเติม) [ 12 มี.ค. 2564 ]18
5 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ [ 1 มี.ค. 2564 ]16
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 27 ต.ค. 2563 ]18
7 สาระสำคัญของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 3 ส.ค. 2563 ]17
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]20
9 ช่องทางการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]16
10 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปี 2561 [ 21 พ.ค. 2563 ]16
11 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ [ 7 พ.ค. 2563 ]19
12 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]16
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 24 มี.ค. 2563 ]18
14 รายงานผลการตรวจสอบและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 24 มี.ค. 2563 ]20
15 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น กตต.ประจำ อบต.ดอนดู่ [ 27 ม.ค. 2563 ]21
16 วันเด็กประจำปี 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]20
17 ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 ธ.ค. 2562 ]20
18 ประกาศสำนักงานทีดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองสองห้อง [ 15 พ.ย. 2562 ]31
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 พ.ย. 2562 ]24
20 ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 29 ต.ค. 2562 ]16
 
หน้า 1|2