องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 [ 7 ส.ค. 2563 ]4
2 รายการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 30 มิ.ย. 2563 ]5
3 รายการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 3 [ 29 พ.ค. 2563 ]4
4 หนังสือเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]4
5 รายการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 [ 23 เม.ย. 2563 ]3
6 รายการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 [ 21 เม.ย. 2563 ]3
7 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 [ 17 เม.ย. 2563 ]4
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]4
9 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 4/2562 [ 7 ก.พ. 2563 ]6
10 หนังสือเรียกประชุมสภาฯ สมัยที่ 1/2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]4
11 รายการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]4
12 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]4
13 รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่ 2/2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]5
14 รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่ 3/2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]4
15 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่3/2562 ครั้งที่ 1 [ 12 พ.ย. 2562 ]3
16 รายงานการประชุมสภาฯสมยัสามัญ สมัยที่3/2562 ครั้งที่ 2 [ 12 พ.ย. 2562 ]6
17 รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่ 4/2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]5
18 รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 5/2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]5