องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]13
2 ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ประจำปี 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]14
3 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]20
4 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]9
5 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]14
6 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปิดประกาศ ปลดประกาศ [ 2 ม.ค. 2562 ]39