องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
คู่มือการปฎิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล [ 5 มิ.ย. 2563 ]12
2 คู่มือการตรวจแนะนำการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 5 มิ.ย. 2563 ]13
3 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 5 มิ.ย. 2563 ]17
4 คู่มือการปฏิบัติธุรการ [ 4 มิ.ย. 2563 ]11
5 คู่มือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.ดอนดู่ [ 4 มิ.ย. 2563 ]25
6 คู่มือจ่ายเบี้ยยังชีพฯ อบต.ดอนดู่ [ 2 มี.ค. 2563 ]10