องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ