องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศ ภ.ด.ส.1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายชื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ ภ.ด.ส.1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายชื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีประจำปี 2565    เอกสารประกอบ ประกาศ ภ.ด.ส.1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายชื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ