องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน


ประกาศการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ