องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือทะเบียนประวัติพนักงาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือทะเบียนประวัติพนักงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ