องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ