องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่

เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย   พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ