องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ