องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุริต

    รายละเอียดข่าว

คู่มื่อปฏิบัติงาน ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่    เอกสารประกอบ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ