องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ