องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ