องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน


รายงานการกำกับติดตามการใช้ประมาณรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

    รายละเอียดข่าว

รายงานผล 

การกำกับติดตามการดำเนินงานและ

การใช้งบประมาณ  รอบ 6 เดือน 

 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)    เอกสารประกอบ

รายงานการกำกับติดตามการใช้ประมาณรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ