องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน


การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (30ต.ค.63-31 มี.ค.64)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (30ต.ค.63-31 มี.ค.64)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ