องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562
 
บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปี 2562
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ