องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th

 
 
 


พิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และพิธีมอบรางวัลผลงานที่ชนะการประกวดคำขวัญ/คลิปสั้นต้านทุจริต จั


วันที่  13  กันยายน  2565  นายพิสุทธิ์ศักดิ์  ชุมนา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่   เข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  จากนายสมศักดิ์  จังตระกุล        ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  ได้คะแนน  98.54 ระดับ AA

2023-11-27
2023-10-27
2023-10-26
2023-10-18
2023-09-29
2023-09-18
2023-09-15
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-24