องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.(หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.(หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในระหว่างวันที่  5 - 9  กันยายน  2565  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จำนวน  40  คน   วิธีการฝึกอบรมโดยการบรรยายภาคทฤษฎี  และฝึกภาคปฏิบัติ  โดยมีนายเฉลิมดิตถ์  หนูพรม  นายอำเภอหนองสองห้อง  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด - ปิด พร้อมมอบเกียรติบัติให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้

2023-09-18
2023-09-15
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-24
2023-08-15
2023-08-15
2023-08-09
2023-08-08
2023-08-08