องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฟื้นฟูผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และฟื้นฟูผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น

วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่

2022-09-28
2022-09-13
2022-09-12
2022-08-26
2022-08-18
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-08
2022-08-02
2022-07-05