องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


รับตรวจ LPA ประจำปี 2565


เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ รับตรวจ LPA ประจำปี 2565 

วันที่ 22 เดือน มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

2022-06-28
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-16
2022-06-16
2022-06-13