องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.kkdondoo.go.th
 
 
 


ออกบริการน้ำอุปโภคบริโภค ให้แก่ ประชาชน ตำบลดอนดู่บ้านดอนดู่ ม.5 และ ม.12


วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565เวลา 08.30 น. นายพิสุทธิ์ศักดิ์  ชุมนา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  พร้อมด้วยงานป้องกันฯ ออกบริการน้ำอุปโภคบริโภค ให้แก่ ประชาชน ตำบลดอนดู่บ้านดอนดู่ ม.5 และ ม.12

2022-06-28
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-16
2022-06-16
2022-06-13